Mulige årsager til stress

Arbejdsrelateret

 • For lidt eller ingen indflydelse på egne arbejdsopgaver og
 • planlægning
 • Usynlig eller uklar ledelse
 • Ved ikke hvad der præcis forventes af en
 • Manglende mening i jobbet
 • Lavt informationsniveau
 • Manglende opbakning og støtte
 • Forandringer i jobbet
 • Kulturelle og værdimæssige forskelle i organisationer, til ledelsen eller til andre medarbejdere
 • Manglende tid eller kompetencer til at løse de opgaver man får
 • Dårligt psykisk arbejdsmiljø
 • Forflyttet mod sit ønske (afdeling, team, plads mv.)
 • Dårligt fysisk arbejdsmiljø (støj, dårlig indretning og indeklima mv.)
 • Arbejder under pres i længere perioder
 • Uklar ansættelseskontrakt og ved derfor ikke hvor man står
 • Samarbejde med mennesker, der er uforudsigelige og let bliver hidsige eller urimelige
 • For meget arbejde uden en bestemt og afgrænset periode
 • Mobning eller chikane fra kollega eller ledelse
 • Risiko for vold og trusler i jobbet
 • Manglende mulighed for kompetenceudvikling
 • Skiftende arbejdstider

Ikke arbejdsrelateret

 • Forvrænget succesbillede viser sig ofte i form af kontrol og perfektionisme
 • Har følelsen af ikke kan leve op til forventninger fra partner, venner, familie og omgangskredsen
 • Vold eller trusler
 • Lever i uvished i længere tid
 • Udfordring med at få økonomien til at hænge sammen
 • Påtager sig andres problemer
 • Kost og motion
 • Svært ved at sige fra
 • Sygdom
 • Dødsfald
 • Problemer i parforholdet eller skilsmisse
 • Styrter rundt for at opfylde andres behov før man tænker på sig selv
 • Fanget i hverdagen – uden tilstrækkelig egen indflydelse og kontrol
 • Uhensigtsmæssig tanke- og reaktionsmønstre
 • Bekymringer om graviditet eller familieforøgelse
 • Fyring, arbejdsløshed eller jobskifte
 • Pensionering
 • Udfordringer og bekymringer omkring ens børn
Luk menu